Branly hjälper bostadsrättsföreningar att förbättra sin ekonomi

Tjänster

Ekonomisk värdering

Vi gör en ekonomisk analys av din förenings ekonomi och jämför med andra föreningar i närområdet.  Med analysen kan styrelsen sätta en hållbar avgift och hitta kostnadsbesparingar. 

Investeringsanalyser

Vi analyserar lönsamheten av alternativa investeringar för föreningen. Vi ger även second-opinion på investeringsofferter och kan beräkna om ett friköp av tomträtten är en lönsam affär.

Lånestrategi

Vi hjälper din förening att ta fram en lånestrategi och upphandla lånen. Med en lånestrategi når föreningen en lägre ränta och sänkta avgifter.

Ekonomisk plan

Vi tar tillsammans med styrelsen fram mål och planer för föreningens ekonomi. Med den ekonomiska planen kan styrelsen arbeta långsiktigt och prioritera åtgärder med hög avkastning.

Nyheter

Tre tips för att hantera högre kostnader

Igår höjde Riksbanken styrräntan till 2,5 procent. De räknar med att ytterligare höja till 2,85 under 2023. Om prognosen slår in kan Sveriges Brf:er på sikt räkna med 4,2 procent eller mer i ränta på föreningslånen. Branly ger tre tips för att möta kostnadsökningarna.

Lån och amortering i din Brf

Sveriges Brf:er skulle kunna spara upp till en miljard kronor i räntekostnader om de använde sina kassor till att amortera lånen. Det motsvarar ungefär en tusenlapp per år för en lägenhet på 70 kvadratmeter.

Räntehöjning raderar ut föreningarnas marginaler

Med Riksbankens chockhöjning av styrräntan riskerar flertalet bostadsrättsföreningar att snabbt förlora sina ekonomiska marginaler. Får styrräntan och Riksbankens inflationsprognos fullt genomslag behöver de allra flesta föreningar höja avgiften betydligt inom en snar framtid.

Statistik

97% i kassakvot under 2022

Den genomsnittliga kassakvoten i Sveriges bostadsrättsföreningar är 97% under 2022.

655 kr/kvm i avgift under 2022

Den genomsnittliga avgiften i Sveriges bostadsrättsföreningar är 655 kr per kvadratmeter och år under 2022.

Kontakt

Kontakta oss om du har frågor eller vill beställa någon av våra tjänster. 

E-post: kontakt@branly.se

Telefon: 072 323 36 99

Följ oss på Twitter och Facebook