Vi beräknar lönsamheten av din förenings investeringar

Branly analyserar lönsamheten av alternativa investeringar för föreningen. Vi ger även second-opinion på investeringsofferter och beräknar om ett friköp av tomträtten är en lönsam affär.

Med Branlys hjälp får du i styrelsen

  • en gedigen analys av investeringen 
  • en värdering av lönsamheten, återbetalningstid och osäkerheter 
  • underlag för beslut i styrelsen eller på årsstämman
  • argument för och emot investeringen 
  • underlag att beskriva investeringen för föreningens medlemmar
  • rekommendationer för styrelsens fortsatta arbete
Värdering ekonomi bostadsrättsförening

Boka möte

Är du intresserad av en investeringsanalys?

Boka ett kostnadsfritt möte så berättar vi hur vi kan hjälpa din förening. 

Följ oss på Twitter och Facebook