Bostadsrättsavgifterna 2022 är i snitt 655 kr/kvm
Sveriges bostadsrättsföreningar tar i genomsnitt ut cirka 655 kronor per kvadratmeter och år i avgift av sina medlemmar. Bor du i en bostadsrätt på 70 kvadratmeter motsvarar det en månadsavgift på 3 820 kronor.

Den genomsnittliga avgiften i Sveriges bostadsrättsföreningar under 2022 är 655 kronor per kvadratmeter och år.

Avgiftens storlek skiljer sig betydligt mellan föreningarna. I vissa brf:er behöver medlemmarna inte betala någon avgift, medan avgiften i andra kan överstiga 1 000 kronor per kvadratmeter. Den absoluta majoriteten av föreningarna har en avgift mellan 500 och 750 kronor per kvm.

Av de tre storstäderna har Stockholms stads bostadsrättsföreningar den lägsta genomsnittliga avgiften. Uppskattningsvis 606 kronor per kvadratmeter. I Göteborgs stad är avgiften 655 och i Malmö stad 675 kronor per kvadratmeter.

Vad som är en rimlig avgift beror på den enskilda föreningens ekonomiska förutsättningar. Vissa föreningar erbjuder medlemmarna ett större utbud av tjänster och service. Exempelvis kan bredband, vatten, parkering, gym och pool ingå i avgiften. I andra föreningar behöver medlemmarna betala extra för sådana tjänster.

Om föreningen är välskött eller inte går inte att avgöra baserat på avgiftens storlek. En hög avgift kan i vissa fall vara nödvändig för att täcka föreningens alla kostnader. Föreningar med låga kostnader kan generellt hålla en lägre avgift. Samtidigt finns det föreningar som sätter en låg avgift för att hålla upp värdet på bostäderna. I värsta fall genom att spara för lite till framtida underhåll. Det betyder att föreningen sparar för lite och vältrar över kostnader på framtida medlemmar.

Behöver din förening hjälp med att bedöma om avgiften är rimlig? Läs mer om hur vi värderar föreningar!

Källa: Branly (2022) Databas över bostadsrättsföreningar i Sverige.