Kassakvoten 2022 är i snitt 97%
Sveriges bostadsrättsföreningar har i genomsnitt 97 procent i kassakvot.

Kassalikviditet i bostadsrättsföreningar mäter föreningens betalningsförmåga på kort sikt. Måttet beräknas formellt som föreningens omsättningstillgångar dividerat med dess kortfristiga skulder * 100. Ett värde på över 100 procent innebär att föreningen kan betala alla sina räkningar med tillgängliga medel.

Föreningens kassalikviditet är ett ointressant mått. Orsaken är att bostadsrättsföreningarnas intäkter är relativt säkra jämfört med andra verksamheter. Det betyder att föreningen alltid kommer kunna betala sina utgifter och kortfristiga skulder oavsett likviditet.

Storleken på föreningens kassa är ändå intressant eftersom en stor kassa bara undantagsvis kan motiveras. I stället bör föreningens överskjutande pengar så snart som möjligt användas till att amortera ned föreningens lån. Det ger föreningen indirekt kapitaltillskott som medlemmarna kan dra av som kostnad om de säljer sin bostad.

Kassakvoten är ett alternativt mått som visar hur mycket pengar föreningen har tillgängligt i förhållande till föreningens intäkter. Kassakvoten beräknas som föreningens omsättningstillgångar dividerat med föreningens intäkter * 100. Ett värde på 100 procent betyder att föreningen har en kassa som motsvarar ett helt års intäkter. Till exempel på ett bankkonto. Ett värde på 25 procent innebär att föreningen har medel till förfogande som motsvarar 3 månaders intäkter.

Den genomsnittliga kassakvoten i Sveriges bostadsrättsföreninar är 97 procent under 2022. Det betyder att föreningarna i genomsnitt har pengar tillgängliga, på till exempel bankkontot, som motsvarar 97 procent av föreningens årliga intäkter eller nästan ett helt års intäkter.

I Stockholms stads bostadsrättsföreningar är kassakvoten 115 procent. Detta är högre än snittet i Göteborgs stad med 89 procent och Malmö stad 100 procent.

Kassakvoten bör vara så låg som möjligt utan att det riskerar att föreningen inte kan betala sina utgifter. En riktlinje är cirka 25 procent. Det betyder att en rimlig nivå på kassan är cirka tre månaders intäkter.

En hög kassakvot flera år i rad indikerar att föreningens styrelse inte arbetar aktivt med ekonomin alternativt missförstår riskerna och fördelarna med en låg kassakvot. För att kunna hålla en låg kassakvot är det viktigt att lånen har väl avvägda löptider. Om föreningen genomgående har långa löptider på lånen innebär det att överlikvid inte kan amorteras förrän tidigast när nästa lån förfaller. De medlemmar som säljer sin bostad innan dess får då inte ta del av det indirekta kapitaltillskott som de ändå varit med att betala.

Behöver din förening hjälp med att nå en rimlig nivå på kassakvoten och ha rätt löptider på lånen? Läs mer om hur vi värderar föreningar och hur vi hjälper till med att hitta rätt löptider på lånen!

Källa: Branly (2022) Databas över bostadsrättsföreningar i Sverige.