Vi hjälper till med en lånestrategi och handla upp lånen

Vi hjälper din förening att ta fram en lånestrategi och upphandla lånen. Med en lånestrategi når föreningen en lägre ränta. Lägre ränta ger sänkta avgifter och i längden ett högre värde på bostadsrätterna.

Med Branlys hjälp får du i styrelsen

  • en strategi för att hantera lånen på sikt
  • en amorteringsplan
  • utbildning i att handla upp föreningens lån
  • hjälp med att upphandla föreningens lån
  • ett underlag för att sammanställa låneofferter
  • ett underlag att motivera och kommunicera upplägget av lånen för medlemmarna
  • stora möjligheter att sänka föreningens räntekostnader
  • en möjlighet att sänka föreningens avgift
Värdering ekonomi bostadsrättsförening

Boka möte

Är du intresserad av en lånestategi?

Boka ett kostnadsfritt möte med oss så berättar vi mer och hur vi kan hjälpa din förening.

Följ oss på Twitter och Facebook