Dags att höja avgiften?
Stora avgiftshöjningar väntar mindre välskötta bostadsrättföreningar. Mer än en tredjedel av föreningarna riskerar tvingas att höja avgiften med 1 088 kronor per månad för en bostad på 70 kvm om Riksbankens aprilprognos slår in. Bor du i en ekonomiskt välskött förening finns chansen att högre räntor och inflation inte påverkar din avgift överhuvudtaget.

Riksbanken ändrade kraftigt sina prognoser för både inflation och reporänta i den penningpolitiska rapporten i april. Räntebanan justerades upp. Bankens prognos för reporäntan i januari 2025 steg från tidigare 0,31 till 1,78 procent. Om Riksbankens prognos slår in påverkas bostadsrättsföreningarnas ekonomi dramatiskt.

Branly analyserar effekterna av Riksbankens nya prognos på Sveriges bostadsrättsföreningar i en ny rapport . Frågeställningen är när och med hur mycket föreningarna behöver höja sina avgifter om de högre räntorna och den högre inflationen får fullt genomslag på föreningarnas ekonomi.

Läs rapporten här!

Lyssna även på Branlys VD i Ekonomiekot Extra – Högre hyror och räntesmäll mot ”Zombie-bostadsrätter”

Analysen och alla data finns även för bostadsrättföreningar på länsnivå.
Ladda ned den regionala analysen (i Excel) här!