Branlys VD kommenterar brf:ernas ekonomi i SVT-Rapport
Branly kommenterar sin senaste analys av Sveriges brf:er i SVT-Rapport. I rapporten slås fast att mindre välskötta föreningar riskerar kraftigt höjda avgifter om Riksbankens prognos från april slår in. Bor du i en välskött brf är det möjligt att högre räntor och inflation inte påverkar din avgift över huvud taget.

I maj 2022 släppte Branly rapporten Dags att höja avgiften? I rapporten uppskattas de långsiktiga effekterna av Riksbankens nya prgonos på Svergies brf:er.

I analysen antogs att brf:ernas drift- och räntekostnader ökade fullt ut med Riksbankens prognos av inflation och reporänta.

Resultatet var att boende i mindre välskötta föreningar riskerar kraftigt höjda avgifter.  Om du bor i en välskött förening är det möjligt att högre räntor och inflation inte påverkar din avgift över huvud taget.

Läs Branlys analys här!

Se Branlys VD kommentar i SVT-Rapport här!